Küldetésünk

A vöröskereszt mozgalom alapelvei


A Genfi Egyezmények és Kiegészítő jegyzőkönyveik bizonyos mértékig az Alapelvek őrzői és védelmezői.

A 7 Alapelv a Vöröskereszt és Vörös Félhold Mozgalom sajátja

A Mozgalom valamennyi résztvevője tiszteletben tartja azokat

Az Alapelvek nélkül megszűnne a Mozgalom.


Emberiesség

A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom, amely abból az óhajból született, hogy a harcmezők sebesültjei megkülönböztetés nélkül segítségben részesüljenek, nemzeti és nemzetközi méretekben erőfeszítéseket tesz, hogy megelőzze és enyhítse az emberi szenvedést, bárhol következzék is be. Célja az élet, az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása. Elősegíti a népek közötti kölcsönös megértést, barátságot, együttműködést és tartós békét.


Pártatlanság

Nem tesz különbséget nemzetiség, rassz, vallási meggyőződés, társadalmi osztály vagy politikai hovatartozás tekintetében. A szenvedés enyhítésére törekszik, ebben csak a rászorultság mértéke szerint tesz különbséget és elsőbbséget biztosít a legsürgősebb veszélyhelyzeteknek.


Semlegesség

Annak érdekében, hogy továbbra is élvezze mindenki bizalmát, az ellenségeskedések során a Mozgalom nem állhat egyik oldal mellé sem és sohasem folytathat politikai, faji vallási, illetve ideológiai természetű vitákat.


Függetlenség

A Mozgalom független. A nemzeti társaságok, miközben kormányaik segítői a humanitárius munkában és alá vannak vetve országaik törvényeinek, mindig őrizzék meg önállóságukat, hogy mindenkor a Mozgalom alapelveinek megfelelően cselekedhessenek.


Önkéntesség

A nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold önkéntes segítő mozgalom, amelynek indítéka semmiképpen sem lehet az anyagi haszonszerzés.


Egység

Egy országban csak egy Vöröskereszt vagy Vörösfélhold Társaság létezhet, melynek mindenki előtt nyitva kell állnia. Emberbaráti tevékenységét az ország egész területére ki kell terjesztenie.


Egyetemesség

A nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom világméretű intézmény, amelyben minden nemzeti társaságnak egyenlő jogai vannak, egyenlő a felelősségük és a kötelességük egymás segítésében.Stratégia 2020

A Magyar Vöröskereszt Stratégia 2020 dokumentum letöltése:


Angol verzió (2.39 MB)


IFRC

A Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (Federáció) 189 ország elismert Vöröskereszt / Vörösfélhold nemzeti társaságát foglalja magában. A Nemzetközi Szövetség hozzájárul a nemzeti társaságok fejlesztéséhez, támogatja szakmai programjaikat, természet és ember által előidézett katasztrófák esetén pedig nemzetközi erőforrásokat mozgósít az áldozatok megsegítésére.


   

                További információk:
                    www.ifrc.org

ICRC

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) pártatlan, semleges és független szervezet, amelynek legfőbb küldetése, hogy védje a háborúk és belső konfliktusok áldozatainak életét és méltóságát, és számukra segítséget nyújtson. A szenvedések megelőzése érdekében erőfeszítéseket tesz, hogy előmozdítsa és erősítse a nemzetközi humanitárius jogot és az emberiesség egyetemes elveit.


             

             További információk:
                 www.icrc.org
Megosztás :